Privacyverklaring

Autorijschool Martin Apoll, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50240749, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Autorijschool Martin Apoll
Martin Apoll
Schildwacht 36
4208 AL Gorinchem
Tel. 0183-769 020
E-mail: info@autorijschool-martinapoll.nl

Wij als Autorijschool Martin Apoll vinden belangrijk dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring, die ons privacybeleid omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Martin Apoll Autorijschool verwerkt deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website autorijschool-martinapoll.nl aan ons verstrekt of door ons een e-mail te sturen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autorijschool-martinapoll.nl dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM MARTIN APOLL AUTORIJSCHOOL GEGEVENS NODIG HEEFT

Martin Apoll Autorijschool verwerkt uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast zal Martin Apoll Autorijschool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten les-overeenkomst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG MARTIN APOLL AUTORIJSCHOOL GEGEVENS BEWAART

Martin Apoll Autorijschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Martin Apoll Autorijschool verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.
Autorijschool Martin Apoll maakt gebruik van het softwaresysteem van het bedrijf Dation. Lees het privacybeleid van Dation voor meer informatie.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Martin Apoll Autorijschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autorijschool Martin Apoll gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Martin Apoll Autorijschool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Martin Apoll Autorijschool te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Martin Apoll Autorijschool heeft hier geen invloed op.
Martin Apoll Autorijschool heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Facebook, Instragram, etc.) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@autorijschoolmartinapoll.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

BEVEILIGEN

Martin Apoll Autorijschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martin Apoll Autorijschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Martin Apoll Autorijschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Martin Apoll Autorijschool via info@autorijschool-martinapoll.nl

https://www.autorijschool-martinapoll.nl/ is een website ontwikkeld door DKGS Agency. DKGS Agency is als volgt te bereiken:
Website: https://www.dkgs.nl
E-mail: info@dkgs.nl
Telefoon: 0318-240 010

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Wij hebben het recht om ons privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Autorijschool Martin Apoll te raadplegen.

Autorijschool Martin Apoll

Schildwacht 36
4208 AL  Gorinchem
0183-769 020
06-521 734 10

badge 1250 plus geslaagden

Onze cursisten geven ons een:

9.6 /10 (173 beoordelingen)

Copyright ©2013-2024 Autorijschool Martin Apoll.
Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: DKGS Agency